Reklama

Artykuły

18.07.2004
Tak wyjątkowym musiało wydawać się bezżeństwo Jeremiasza jego współczesnym (Jr 16, 2nn), jak niezrozumiałym musiał być brak żałoby Ezechiela po śmierci żony (Ez 24, 15nn), zaś miarę znaku...
04.07.2004
Jedyna wymieniona z imienia kobieta z Księgi Daniela znajduje się tylko w jej greckiej wersji, należy zatem do tzw. pism deuterokanonicznych. Jest nią Zuzanna, o której autor przekazuje...
20.06.2004
Kolejna alegoria Ezechiela, w której próbuje uchwycić dzieje całego Izraela od niewoli egipskiej do czasów sobie współczesnych, odwołuje się do dwóch postaci kobiecych, córek jednej matki (...
06.06.2004
Księga Ezechiela należy do najtrudniejszych w Starym Testamencie. Przede wszystkim z racji wielości, wieloznaczności i głębi stosowanych przez autora alegorii, metafor, przypowieści. Prorok...
23.05.2004
Zmagając się z kwestią winy swego narodu, Ezechiel rozbudowuje najdłuższą alegorię Starego Testamentu - wyrocznię o Jerozolimie jako córce i oblubienicy. Jerozolimę symbolizowaną przez...
09.05.2004
Ezechiel to prorok groźby i zagłady, ale też pocieszenia i nadziei. W części pierwszej jego Księgi, dotyczącej sytuacji sprzed niewoli babilońskiej, prorok zwraca uwagę na winy ludu:...
18.04.2004
Księga nosząca imię sekretarza i przyjaciela Jeremiasza - Barucha jest zbiorem luźno powiązanych części. Istniejąca jedynie w języku greckim, a zatem deuterokanoniczna, najprawdopodobniej...
04.04.2004
Księga Lamentacji daje wgląd w sytuację Jerozolimy po jej zdobyciu w 586 r. przed Chrystusem i drugim przesiedleniu do Babilonu. Nie tylko gatunek literacki pieśni żałobnych rodzi...
07.03.2004
Choć wojna uchodzi za sprawę mężczyzn, ma bolesne konsekwencje dla wszystkich. Jest tak w obecnie prowadzonych wojnach, było tak w starożytności, o czym mówi m.in. Księga Jeremiasza....
22.02.2004
Występujący w obronie kultu Jahwe Jeremiasz napotkał na silny opór jednej grupy społecznej - kobiet. Wiele wskazuje, że pełniły one funkcje kultyczne w obrzędach ku czci bogini, “królowej...

Strony