Reklama

Artykuły

12.12.2004
Mateusz rozpoczyna Ewangelię od genealogii, czyli rodowodu Jezusa (Mt 1, 1-17). Rodowodu zstępującego, począwszy od Abrahama, przez Dawida, do Jezusa. Ukazuje tym samym Jezusa jako...
21.11.2004
Księgę Malachiasza, ostatnią księgę Proroków Biblii hebrajskiej i ostatnią księgę chrześcijańskiego Starego Testamentu, ujęto w formę sześciu dysput. Każda z nich rozpoczyna się słowem...
07.11.2004
Księgę Zachariasza przenika metafora miasta-kobiety. Najczęściej pojawia się przez dodanie do nazwy miasta tytułu córka. W innych miejscach, gdzie mowa o miastach, a takiego dodatku brak, w...
24.10.2004
Głównym tematem Księgi Zachariasza, powstałej po powrocie wygnańców z niewoli babilońskiej ok. 520 r. przed Chrystusem, jest odbudowa świątyni i oczyszczenie narodu. Temat przedstawiono w...
10.10.2004
Księgę Nahuma nazywano mową przeciwko Niniwie (Na 1, 1). Wyrasta ona z doświadczenia ucisku i przemocy, jaką stosowała Asyria wobec podbitych ludów, również wobec Królestwa Judzkiego....
26.09.2004
Jedyną kobietą wymienioną z imienia w Księdze Micheasza jest Miriam. Prorok w imieniu Jahwe zwraca się do swego ludu: Ludu mój, cóżem ci uczynił, czymże cię utrapił? (...) Wyprowadziłem cię...
12.09.2004
Księga Amosa chyba najbardziej wyraziście ukazuje oblicze Boga zdecydowanie opowiadającego się po stronie ubogich i pozbawionych wszelkich praw. Boga nie godzącego się na niesprawiedliwy...
29.08.2004
Dzień Jahwe to myśl przewodnia Księgi Joela. Związany jest z nim zarówno opis plagi szarańczy, jak obietnica wylania ducha, sądu i wybawienia. Szukając kobiecych śladów w Biblii, za...
15.08.2004
Księga Ozeasza, przeniknięta symboliką małżeńską, w której Bóg jest Oblubieńcem a Izrael Oblubienicą, zawiera też symbole macierzyńskie: Bóg to Matka Izraela. Wymiar macierzyński ukrywa się...
01.08.2004
Ozeasz, wznosząc skargę przeciwko mieszkańcom kraju (Oz 4, 1) w imieniu Jahwe, daje niedwuznaczne świadectwo, kto ponosi odpowiedzialność za upadek narodu: Jednak niech nikt nie oskarża i...

Strony