Reklama

Artykuły

26.06.2005
W nauczaniu Jezusa jedną z najkrótszych przypowieści jest przekazana przez Mateusza i Łukasza perykopa o kobiecie zaczyniającej ciasto: Królestwo niebieskie jest podobne do kwasu, który...
12.06.2005
Na początku relacji o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Mateusz umieszcza fragment mówiący o namaszczeniu przez bezimienną kobietę. Perykopę tę poprzedza wzmianka o decyzji...
08.05.2005
Przypowieść o dziesięciu pannach, występująca jedynie w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25, 1-13), budzi radość u poszukujących w Biblii śladów kobiet. Tym razem stoją w centrum...
24.04.2005
Ta kobieta zdaje się należeć do ulubionych postaci Mateusza. Jej imię pojawia się w ostatniej perykopie przed wjazdem Jezusa do Jerozolimy, zawierającej pouczenie o właściwych relacjach...
27.03.2005
Mateusz, opisując okoliczności śmierci Jana Chrzciciela, jest oszczędniejszy w słowach od Marka (por. Mt 14, 1-12 z Mk 6, 14-29). Mimo wielu podobieństw między ich relacjami, są i różnice w...
13.03.2005
Matka Jezusa pojawia się po raz ostatni w Ewangelii wg Mateusza podczas działalności publicznej Syna. Kiedy On to jeszcze mówił do tłumu, matka Jego i bracia stanęli z boku, chcąc z Nim...
23.01.2005
Po opisie uzdrowienia teściowej Piotra i kolejnych cudów Jezusa, Mateusz relacjonuje wydarzenia radykalnie odmieniające los dwóch kobiet. Jakiś przełożony synagogi przyszedł i padł przed...
09.01.2005
Misja Jezusa, uobecnienie Królestwa Bożego, obejmuje wszystkich. Mówiąc językiem współczesnym - jest inkluzywna. Stwierdzenie wydaje się oczywiste, niedomagające się przypominania i skłania...
26.12.2004
Historia narodzin Jezusa w teologicznej wizji Mateusza opowiedziana została jakby w trzech aktach. Każdy z nich poprzedza sen Józefa, w którym otrzymuje on nakaz od anioła, wskazujący mu...
19.12.2004
Co powiedziała Magdalena Środa, pełnomocnik rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, na sztokholmskiej konferencji poświęconej tzw. przemocy honorowej wobec kobiet? Pomijam wymiar...

Strony