Reklama

Artykuły

18.12.2005
Relację o męce i śmierci Jezusa poprzedza św. Marek opisem szeregu sporów i wydarzeń, z których zaskakująco wiele wiąże się ze sprawą pieniędzy: bogaty człowiek, któremu jednego tylko...
04.12.2005
Św. Marek umieszcza perykopę o ścięciu Jana Chrzciciela między relacjami o wysłaniu Dwunastu i ich powrotem do Jezusa. Dygresja ta służy podstawowemu dla Ewangelii Markowej zagadnieniu...
13.11.2005
Św. Marek określa w ewangelii bezimienną kobietę, proszącą o uzdrowienie córki jako Greczynkę, Syrofenicjankę z pochodzenia (Mk 7, 26). Poznajemy zatem dość dokładne dane o jej kulturze -...
16.10.2005
Historia wskrzeszenia córki Jaira oplata w Ewangeliach synoptycznych opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Marek, a później Łukasz, w istotnym punkcie różnią się od Mateusza. Otóż...
02.10.2005
Ewangelia według św. Marka, najkrótsza z Ewangelii synoptycznych, opisuje najszerzej uzdrowienie kobiety od dwunastu lat chorującej na krwotok (por. Mk 5, 24-35 z Mt 9, 18-22 i Łk 8, 40-48...
11.09.2005
Matka Jezusa w Ewangelii według św. Marka należy właściwie do grupy bezimiennych kobiet. Jej imię pojawia się co prawda w jednym z dwóch fragmentów, w których o Niej mowa, ale włożone...
28.08.2005
Ewangelia według św. Marka w powszechnej opinii egzegetek i egzegetów uchodzi za najwcześniejszą, jak też za źródło powstałych później pozostałych ewangelii synoptycznych - Mateusza i...
14.08.2005
Ewangelia według Mateusza, jak też Łukaszowa, przekazuje zapraszające do zadumy słowa Jezusa: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy zostali posłani do...
31.07.2005
Fundamentem Dobrej Nowiny - Ewangelii - jest świadectwo o Jezusie umarłym i zmartwychwstałym. We wszystkich Ewangeliach pierwszymi świadkami Zmartwychwstałego są kobiety. Zarazem jednak...
10.07.2005
W czasie męki i śmierci Jezusa wszyscy uczniowie opuściwszy Go uciekli - pisze Ewangelista (Mt 26, 56). Czy jednak jego własny tekst nie przeczy tym słowom?.

Strony