Reklama

Artykuły

30.06.2006
Perykopa o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain stawia nas przed główną trudnością w lekturze Ewangelii wg św. Łukasza z perspektywy kobiet. Oto z radością możemy stwierdzić, że Łukasz jako...
05.06.2006
Opisując przybycie Jezusa "do Nazaretu, gdzie się wychował (Łk 4, 16), Łukasz zasadniczo poszerza tekst Marka i Mateusza (por. Łk 4, 16-30 z Mk 6, 1-6 i Mt 13, 54-58). Główną treścią...
22.05.2006
Perykopa o przyjęciu Jezusa w pewnej wiosce, przekazana jedynie przez Łukasza (Łk 10, 38-42), należy do najbardziej znanych ewangelicznych scen kobiecych. Często jednak okazuje się, że to,...
04.05.2006
Łukasz jako jedyny przekazuje w Ewangelii perykopę z okresu dojrzewania Jezusa. Gdy Jezus skończył dwanaście lat, Jego rodzice poszli z Nim na coroczną pielgrzymkę do Jerozolimy na święto...
19.04.2006
Łukasz, który tak wiele miejsca poświęca w Ewangelii Maryi, nie umieszcza Jej imienia w rodowodzie Jezusa (por. Łk 3, 23-38). Nie pojawia się tam zresztą żadna kobieta. Również najbardziej...
20.03.2006
Książka rozmów Artura Cieślara budzi mieszane uczucia. Jest to rzecz o wybitnych współczesnych Polkach, naznaczona optyką męskiego spojrzenia. Przekazująca wachlarz sposobów bycia kobietą,...
20.03.2006
Scena Nawiedzenia, a więc spotkania dwóch kobiet - Elżbiety i Maryi - zakorzeniła się głęboko w życiu Kościoła, głównie dzięki obecności w jego codziennej modlitwie. Modlimy się z Elżbietą...
06.03.2006
Nie ma chyba tekstu biblijnego o kobiecie, który doczekałby się tylu komentarzy, co Zwiastowanie Maryi. Nie jest to jednak fragment, w którym Maryja odgrywa kluczową rolę, bo najważniejszy...
13.02.2006
Poszukiwaniu kobiet w Ewangelii według św. Łukasza towarzyszą sprzeczne wrażenia, wzmagane przez spory biblistów. Z jednej strony Łukasz korzysta ze źródeł nieznanych Markowi i Mateuszowi,...
01.01.2006
Namaszczenia olejem należały do życia codziennego starożytnego Wschodu. Stosowano je dla higieny osobistej i w celach kosmetycznych. Jako powitanie gości. Namaszczano chorych, ale też...

Strony