Reklama

Artykuły

02.01.2007
Geograficznej bliskości z Niemcami nie towarzyszy teologiczna zbieżność ścieżek. Z jednej więc strony wiadomość o nowym przekładzie Pisma Świętego na niemiecki, zaprezentowanym przed dwoma...
01.12.2006
Święty Jan Ewangelista Dobrą Nowinę o Jezusie opowiada w charakterystyczny sposób, często odbiegając w narracji i ujęciu teologicznym od innych autorów Nowego Testamentu. Dotyczy to także...
06.11.2006
Łukasz, tak oryginalny w przedstawianiu kobiet w Ewangelii, również ich obecność i rolę w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa opisuje na swój sposób.
16.10.2006
Łukasz, którego dzieło spośród pism Nowego Testamentu wyróżnia się wymienieniem wielu kobiet, najczęściej wzmiankuje o wdowach (Łk 2, 37; 4, 25n; 7, 12; 18, 3.5; 20, 47; 21, 2n; Dz 6, 1; 9...
25.09.2006
Piętnasty rozdział Ewangelii według św. Łukasza przedstawia spór Jezusa z faryzeuszami i nauczycielami Pisma, którzy "szemrali: »To Ten, co przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi...
04.09.2006
Spojrzenie poszczególnych ewangelistów synoptycznych na rodzinę Jezusa i jej stosunek do Niego najwyraźniej dochodzi do głosu w opisie sceny spotkania, a raczej próby spotkania Go podczas...
21.08.2006
Kolejna uzdrowiona przez Jezusa kobieta, którą poznajemy jedynie dzięki relacji Łukasza Ewangelisty, była chora od osiemnastu lat. Podobnie jak wiele kobiet z Ewangelii, pozostaje...
07.08.2006
Łukasz Ewangelista, opisując uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira (Łk 8, 40-56), postępuje tropem poprzednika, św. Marka, wiążąc ze sobą dwie historie...
24.07.2006
Po przytoczeniu perykopy o namaszczeniu Jezusa przez bezimienną kobietę (Łk 7, 36-50), Łukasz umieszcza tzw. summarium - krótkie podsumowanie tego, co najważniejsze o Jezusie, będące...
10.07.2006
Łukasz, choć podobnie jak inni Ewangeliści zamieszcza w Ewangelii perykopę o namaszczeniu Jezusa przez kobietę, odmiennie rozkłada akcenty teologiczne. Różnice są tak znaczące, że...

Strony