Reklama

Latynistka, tłumaczka, krytyk muzyczny i operowy. Wieloletnia redaktorka „Ruchu Muzycznego”, wykładowczyni historii muzyki na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN, prowadzi autorskie zajęcia o muzyce teatralnej w Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracownica „Tygodnika Powszechnego”, „Teatru” i „Zeszytów Literackich”, autorka i uczestniczka wielu audycji radiowych, m.in. jako sędzia Trybunału Płytowego Dwójki, jurorka Paszportów „Polityki”. Prowadzi stronę „Upiór w operze”, poświęconą zagadnieniom sztuki wokalnej i teatru operowego.

Artykuły

15.05.2012
„Medeamaterial” w reżyserii Barbary Wysockiej to przedstawienie nienaganne, drażniące zmysły, inspirujące wyobraźnię widza. A jednak wzbudzające wiele wątpliwości...
14.12.2011
Trafiająca dziś tak skutecznie do naszych zziębniętych serc, w kościołach Europy zachodniej kolęda zagościła dopiero w połowie XIX w.
18.10.2011
Po mistrzowsku eksploatowała groteskę, łączyła liryzm z tragedią i piękno z brzydotą, zostawiając widza w poczuciu palącego wstydu.
31.08.2011
Muzyka instrumentalna oddziałuje nie tylko na zmysły - determinuje też wyobraźnię. Marność, śmierć i nietrwałość ludzkiego żywota muszą znaleźć odzwierciedlenie w konkretnym zestawie...
07.12.2010
Trudno powiedzieć, czy lubimy Chopina. Chyba nas przestał obchodzić. Kiedy spytać Polaków, w jakim utworze Chopina słychać fragment "Lulajże Jezuniu", okazuje się, że nie znają...
30.11.2010
Obserwując starania tancerzy, miałam dojmujące poczucie dysonansu poznawczego - na scenie koryfeje zwijają się jak w ukropie, a z kanału dochodzą jakieś mętne dźwięki, grane fałszywie i bez...
07.09.2010
Wreszcie nadeszła pora, by zamiast uparcie dowodzić "polskości" kompozytora, uwiarygodnić jego "europejskość".
31.08.2010
"Jutrznia" nie tylko ewokuje klimat prawosławia, ona obleka w kształt dźwiękowy ekstatyczną duchowość Wschodu: tyle w niej Rusi i Bizancjum, co mitycznej Tracji i Kolchidy.
18.08.2010
Lokomotywownia Lublin - świt 16 lipca 1980 roku. Za chwilę zacznie się pierwszy w dziejach PRL-u strajk kolejarzy. Na głównych zwrotnicach stanie kilkadziesiąt składów wagonowych. Dla...
29.06.2010
Jeśli Polski Balet Narodowy nie określi kierunku dalszych poszukiwań, eksperymenty z rozmaitością stylów i technik zaprowadzą go na manowce.

Strony