Reklama

Ładowanie...

Artykuły

28.11.2022
Jezus im towarzyszy. Słucha, rozmawia, wyjaśnia, daje czas. Nazywa zagubionymi owcami, nie wilkami. A my?
28.01.2013
Życie zakonne powinno być szkołą umiaru, którego zachodnia cywilizacja potrzebuje, aby przetrwać.
21.05.2012
Nie ma przekonujących teologicznych argumentów, by pierwszą spowiedź odprawiać razem z Pierwszą Komunią. Upieranie się przy tej praktyce pochodzi z przesadnej ostrożności.
02.11.2011
Nie podzielam tezy, że katolicy znad Wisły niosą zlaicyzowanej Europie kaganek religijnej oświaty. W naszym społeczeństwie zapala się sporo sygnałów alarmowych.
13.09.2011
Znamienne, że aby uczcić krzyż, trzeba go najpierw odnaleźć, wydobyć z ukrycia, sprowadzić na właściwe miejsce, a potem wznieść wzrok ku górze.
09.08.2011
Wniebowzięcie Maryi to znak łaski - tej samej, która towarzyszy każdemu z nas. Bo wzięcie do nieba z duszą i ciałem to obietnica dotycząca każdego wierzącego.