Reklama

Profesor w Katedrze Performatyki na UJ w Krakowie. Autor książki „Teatra polskie. Historie”, za którą otrzymał w 2011 r. Nagrodę Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera oraz Naukową Nagrodę im. J. Giedroycia.

Kontakt z autorem: dariusz.kosinski@uj.edu.pl

Artykuły

30.01.2007
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu został właśnie przekształcony w Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Nie chodzi tylko o to, by...

Strony