Reklama

Ładowanie...

Artykuły

03.07.2005
Trudno w prasie świeckiej znaleźć rzetelny artykuł o stosunku Kościoła katolickiego do nierozerwalności małżeństwa. Autorzy zazwyczaj nie odróżniają rozwodu od stwierdzenia nieważności...
27.06.2004
Dziękuję Panu Mirosławowi Chmielowi za uwagi (Jeszcze parę grzechów) do mojej wypowiedzi (Mroczny mit »katolandu«). Jak to w polemikach bywa, nie do końca mogę się z nimi zgodzić.
23.05.2004
Kościół istnieje tu i teraz, nie da się go wypreparować ze społecznej tkanki. Dlatego po 1989 r. księża i biskupi borykali się z podobnymi problemami co przeciętny Polak. Przede wszystkim z...

Strony