Reklama

Biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki "Okruchy Słowa", stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: "Inkwizycja" (1997), "Celibat" (2002), "Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)" (2005), "Ecce homo" (2007), "Siedem słów Chrystusa" (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej

Artykuły

23.04.2017
Pan rzeczywiście zmartwychwstał, i ukazał się Szymonowi” (Łk 24, 34). „Chrystus (...) zmartwychwstał trzeciego dnia – zgodnie z Pismem – i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15,...
14.04.2017
Bp Grzegorz Ryś: Najprostsza rzecz to wyłożyć prawdy wiary i powiedzieć: tak róbcie. To pójście na łatwiznę. Aby spotkać się z Jezusem, musimy otworzyć przestrzeń do tego spotkania. Po to...
14.04.2017
W pierwszy dzień Przaśników [Jezus powiedział do swoich uczniów]: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u Ciebie chcę urządzić...
10.04.2017
Zamykając pod koniec zeszłego roku Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, papież Franciszek sięgnął po komentarz św. Augustyna do ewangelicznej perykopy o kobiecie schwytanej na cudzołóstwie...
03.04.2017
Rozmowa z bp. Grzegorzem Rysiem
02.04.2017
Ubiegły piątek. Liturgia czyni nas uczestnikami sporu o Jezusa: „Czyż to nie Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia, i nic Mu nie mówią.
26.03.2017
Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” – te słowa Jezusa przypomniała nam Liturgia w ostatni czwartek (Łk 11, 20).
19.03.2017
W czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu liturgia przywołuje Jezusową przypowieść o bogaczu i Łazarzu (zob. Łk 16, 19-31).
13.03.2017
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak staniecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie” – oto Ewangelia soboty pierwszego tygodnia...
05.03.2017
„Przyjdą dni, kiedy Oblubieniec będzie im zabrany” – mówi Jezus o swoich uczniach (tzn. o nas) w rozmowie z faryzeuszami i z uczniami Jana Chrzciciela (Mt 9, 15).

Strony