Reklama

Biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki "Okruchy Słowa", stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: "Inkwizycja" (1997), "Celibat" (2002), "Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)" (2005), "Ecce homo" (2007), "Siedem słów Chrystusa" (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej

Artykuły

19.03.2017
W czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu liturgia przywołuje Jezusową przypowieść o bogaczu i Łazarzu (zob. Łk 16, 19-31).
13.03.2017
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak staniecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie” – oto Ewangelia soboty pierwszego tygodnia...
05.03.2017
„Przyjdą dni, kiedy Oblubieniec będzie im zabrany” – mówi Jezus o swoich uczniach (tzn. o nas) w rozmowie z faryzeuszami i z uczniami Jana Chrzciciela (Mt 9, 15).
27.02.2017
Od wielu tygodni Liturgia prowadzi nas Ewangelią św. Marka.
20.02.2017
W ubiegłym tygodniu Liturgia znowu postawiła nas przed najważniejszym w naszym życiu pytaniem: kim jest – dla mnie – Jezus z Nazaretu? „A Wy – co mówicie – kim jestem?” (por. Mk 8, 29).
13.02.2017
Ogłoszono już orędzie papieża Franciszka na Wielki Post. Punkt wyjścia stanowi w nim Jezusowa przypowieść o bogaczu i Łazarzu (zob. Łk 16, 19-30).
05.02.2017
Miniony piątek. Liturgia mszalna opowiada o śmierci św. Jana Chrzciciela (zob. Mk 6, 14-29). To jeden z trudniejszych w odbiorze fragmentów Ewangelii – opis wydarzenia, w którym zło zdaje...
28.01.2017
Dobiega końca okres Bożego Narodzenia, który u nas tradycyjnie przedłużamy do 2 lutego.
23.01.2017
„Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę Jeziora” – tak zaczyna się Markowa perykopa odczytywana przez nas w liturgii w miniony czwartek.
16.01.2017
Jesteśmy już po święcie Chrztu Pańskiego. Wszyscy Ewangeliści odnotowują to wydarzenie, choć każdy na swój sposób. Najbardziej powściągliwy, a jednocześnie najbardziej intrygujący wydaje...

Strony