Reklama

Artykuły

01.05.2005
Powracam myślą do 22 października 1978 r., kiedy to papież Jan Paweł II rozpoczynał swoją posługę tu, na Placu Św. Piotra. Wciąż na nowo brzmią mi w uszach jego słowa: Nie lękajcie się!...

Strony