Reklama

Prof. Bartosz Brożek (ur. 1977) jest kognitywistą i filozofem, pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat licznych nagród oraz stypendiów m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, tygodnika „Polityka”. Autor kilkunastu książek, w tym Rule-following. From Imitation to the Normative Mind (Copernicus Center Press 2013) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii prawa, etyki, filozofii nauki, filozofii logiki i kognitywistyki.

Artykuły

05.11.2015
Badanie dotyczyło związków między elementarnym procesami przetwarzania liczb a poziomem kompetencji matematycznych.
17.05.2015
W dzisiejszym świecie geniusza łatwo przegapić, a to dlatego, że jego tłem są zastępy utalentowanych – choć nie genialnych – ludzi.
19.04.2015
Geniusz wcale nas nie opuścił, tylko przemawia do wybranych innym niż dotąd językiem – językiem matematyki.
28.01.2015
Tytuł tego eseju zapewne nie spodobałby się Karlowi Popperowi, zawiera bowiem sugestię, że zamierzam mówić na pewien „temat”, a nie rozwiązać jakiś „autentyczny problem”.
26.01.2015
Celem niniejszego artykułu jest przegląd logicznych teorii prawdy pod kątem roli, jaką w ich konstrukcji pełni paradoks kłamcy, w szczególności w sytuacji, gdy budowana jest teoria prawdy...
26.01.2015
Filozofowie rzadko odpowiadali na pytanie, czym jest reguła. Jest to o tyle dziwne, że reguły odnaleźć można we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności – wystarczy uświadomić sobie, że...
31.12.2014
Artykuł Bartosza Brożka opublikowany na łamach "Zagadnień filozoficznych w nauce".
27.12.2014
W swoim wykładzie prof. Bartosz Brożek zwraca uwagę na metodologiczne aspekty relacji pomiędzy nauką a teologią, zarówno w czasach nowożytnych, jak i we wcześniejszych epokach.
27.12.2014
Wykład prof. Bartosza Brożka "Wielka Scholastyka. Rozum w opozycji do wiary" dotyczy relacji między nauką (filozofią) a religią w trzynastowiecznej Europie.
28.09.2014
Ten epizod z historii wzajemnych relacji filozofii i teologii pokazuje, że granic nauki nie ustala się z zewnątrz. I nie są dane raz na zawsze.

Strony