Reklama

Ładowanie...

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

16.04.2007
Sobór Watykański II przypominał, że człowiek nie zrozumie siebie do końca bez Chrystusa. Dlatego nie jest dziwne, że Benedykt XVI przygotował rozprawę o osobie Jezusa. Niecodzienny jest...
26.03.2007
W życiu moralnym dwa zadania wymagają szczególnej troski: postępowanie zgodne z głosem sumienia i nieustanne kształtowanie własnego sumienia. Dla wierzących najpewniejszą drogą w...
06.02.2007
Do prezydenta, premiera i ministra sprawiedliwości trafił list otwarty postulujący uznanie duchownych za osoby zaufania publicznego. Inicjatorkami listu są posłanki związane ze środowiskiem...
04.12.2006
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zgodnie z życzeniem Benedykta XVI polecił biskupom ujednolicenie tekstu modlitwy eucharystycznej. Chodzi o słowa konsekracji...
14.11.2006
Benedykt XVI pokazał, że nie zamierza retuszować rzeczywistości i ukrywać słabych stron funkcjonowania Kurii Rzymskiej. Potwierdził w ten sposób, że przede wszystkim zależy mu na jawności,...
07.11.2006
Naturalna wrażliwość religijna spontanicznie dzieli rzeczywistość na sacrum i profanum. Wiara chrześcijańska zniosła ten podział: wszystko, co jest, jest święte, bo pochodzi od Boga Stwórcy...
25.10.2006
"Spodziewam się, że to będzie kanonizacja - powiedział "Tygodnikowi bp Tadeusz Pieronek. Przewodniczący Trybunału Rogatoryjnego, badającego życie, działalność i pisma Karola...
23.10.2006
"Spodziewam się, że to będzie kanonizacja - powiedział "Tygodnikowi bp Tadeusz Pieronek. Przewodniczący Trybunału Rogatoryjnego, badającego życie, działalność i pisma Karola...
25.09.2006
"Bardzo ubolewam z powodu reakcji wywołanych krótkim fragmentem mego przemówienia na uniwersytecie w Ratyzbonie, który uznano za obraźliwy dla wrażliwości wiernych muzułmańskich -...
07.08.2006
Nie bardzo wiemy, co zrobić ze spuścizną Papieża-Polaka. Odruchowo kupujemy opasłe tomy wydanych przez niego dokumentów i... onieśmieleni odstawiamy na półkę. Chętniej sięgamy po zwięzłe...

Strony