Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

30.05.2006
Benedykt XVI opuścił Balice z prawie dwugodzinnym opóźnieniem. Z pokładu Boeinga 737 PLL LOT napisał w telegramie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego: "Polecam owoce tej pielgrzymki...
22.05.2006
Na czym polega siła i słabość polskiego laikatu? Czy świeccy odnajdują swoje miejsce w Kościele? I jak rozumieją religijne zaangażowanie?.
04.05.2006
Magisterium pracuje nad dokumentem dotyczącym duszpasterstwa chorych na AIDS. Wśród opracowywanych zagadnień znalazła się sprawa dopuszczalności prezerwatywy w zapobieganiu...
04.05.2006
Magisterium pracuje nad dokumentem dotyczącym duszpasterstwa chorych na AIDS. Wśród opracowywanych zagadnień znalazła się sprawa dopuszczalności prezerwatywy w zapobieganiu...
11.04.2006
Lenistwo jest przede wszystkim grzechem zaniechania, czyli odłożeniem na inny czas obowiązku, z którego powinnam się wywiązać dziś. Ale ma również głębszy wymiar: człowiek leniwy nie...
27.03.2006
TYGODNIK POWSZECHNY: - ,,Gwałtowny jest gniew, zapalczywość - nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością?" - pyta biblijna Księga Przysłów. Czy Pani potrafi ostać się przed tym grzechem?...
30.01.2006
Lektura programowych encyklik papieży XX wieku ukazuje, jak głębokie zmiany nastąpiły w Kościele wraz z Soborem Watykańskim II. Niewinnie brzmiące hasła, wzięte z pierwszego i ostatniego z...
09.01.2006
Władze kościelne upomniały się o przestrzeganie przepisów liturgicznych. Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francis Arinze skierował list do inicjatorów Drogi...
04.01.2006
Z abp. Damianem Zimoniem, przewodniczącym Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, rozmawia Artur Sporniak.
11.12.2005
O roztrząsanym przez teologów problemie zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu trudno mówić bez emocji; w grę wchodzi przecież i ludzkie cierpienie, i wiarygodność Kościoła. Watykańska...

Strony