Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

23.06.2009
W epilogu "Beskidzkich rekolekcji" Wanda Półtawska opisuje historię powstania ostatniego poetyckiego utworu Jana Pawła II: "Tryptyku Rzymskiego". Jeszcze na biwakach w...
23.06.2009
Maj 1981. Kończę pierwszą klasę jedynego wówczas w Krośnie liceum. Jedziemy na szkolny biwak w nic niemówiące mi miejsce: Rudawka Rymanowska. Jest przedpołudnie, słońce mocno przygrzewa. Po...
09.06.2009
Papież uprościł procedury przenoszenia kapłanów do stanu świeckiego i udzielania dyspensy od obowiązku zachowania celibatu. Poinformował o tym w liście do biskupów prefekt watykańskiej...
29.05.2009
Potrzebujemy przemyśleć izrozumieć wiele spraw na nowo: naturę grzechu pierworodnego, rolę seksualności, istotę odkupienia... Uciekając przed tym zadaniem, Kościół będzie jedynie tracił.
12.05.2009
Konferencja Episkopatu wkrótce będzie mieć nowy statut i zmieni swoje struktury. Zmiany wzmocnią pozycję biskupów diecezjalnych, którzy dotąd mogli być przegłosowywani przez znacznie...
22.04.2009
Przed Soborem dominowało w Kościele naiwne podejście utożsamiające czystość z niewiedzą na temat seksualności. Przykładem jest choćby apel Piusa XII skierowany w 1951 r. do położnych, aby...
21.04.2009
Siostra Chyrowicz uważa, że paranie się etyką to niewdzięczna profesja. Ale lubi wyzwania.
21.04.2009
Benedykt XVI mianował bp. Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jednocześnie podniósł go do godności arcybiskupa. Abp Zimowski urodził się...
30.03.2009
W tle sprawy Josefa Fritzla Artur Sporniak pisze na swoim blogu nie tylko o etycznym, ale też naturalnym podejściu do kazirodztwa. Czytaj: http://sporniak.blog.onet.pl/
26.03.2009
Jedna z anegdot przypisywana Ojcom Pustyni z IV wieku mówi o pewnym mnichu, któremu ukazał się diabeł w postaci anioła światłości. Przybysz rzekł do świętego starca: "Ja jestem Gabriel...

Strony