Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

18.02.2008
Anna Bałchan: W miłości zawsze chodzi o to samo: o bycie dla drugiego i bycie z nim, o wolność moją i drugiej osoby, o uwagę.
17.12.2007
Anna Bałchan: W miłości zawsze chodzi o to samo: o bycie dla drugiego i bycie z nim, o wolność moją i drugiej osoby, o uwagę.
11.12.2007
Cieszę się, że się chcecie żenić i za mąż wychodzić. Zrobię jednak wszystko, żeby was… odwieść od tego zamiaru" - obiecuje ks. Stanisław Orzechowski na początku nauk dla narzeczonych.
30.10.2007
Jedni sądzą, że nie ma nic, gaśnie światło, nastaje cisza. Inni, że są doskonale nieruchome idee imyśl je kontemplująca. Jeszcze inni próbują nie myśleć, bo wzbudza to wnich trudny do...
18.10.2007
Apostazja nie tylko przynosi Kościołowi duchowe cierpienie, stwarza także niespodziewane problemy prawne. Apostata nie jest przecież skazywany na banicję, nadal żyje w społeczeństwie i jego...
08.10.2007
Internet jest lustrem odzwierciedlającym nasz stosunek do Jana Pawła II: pobożny i emocjonalny. W sieci dominują strony z aforyzmami, modlitwą, anegdotą, poezją i fotografiami Papieża.
24.07.2007
Rzadko który dokument Magisterium Kościoła spotkał się ztak niejednoznacznym odbiorem jak potępiająca antykoncepcję encyklika "Humanae vitae. Tym bardziej że sprawę wnowym kontekście...
03.07.2007
Dla wielu jest mistrzem i przyjacielem, ale choć znają go od lat, trudno im scharakteryzować go jednym zdaniem. Ta sztuka udała się tylko oficerowi SB: "Inteligentny, niebezpieczny -...
16.04.2007
Sobór Watykański II przypominał, że człowiek nie zrozumie siebie do końca bez Chrystusa. Dlatego nie jest dziwne, że Benedykt XVI przygotował rozprawę o osobie Jezusa. Niecodzienny jest...
26.03.2007
W życiu moralnym dwa zadania wymagają szczególnej troski: postępowanie zgodne z głosem sumienia i nieustanne kształtowanie własnego sumienia. Dla wierzących najpewniejszą drogą w...

Strony