Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

02.11.2010
Ekskomunika "wiążąca mocą samego prawa" musi być przez to prawo odniesiona do konkretnego czynu. Nie ma kanonu mówiącego o ekskomunice za uchwalanie niemoralnych ustaw.
27.10.2010
W Rzymie zakończyło się 24 października trwające dwa tygodnie Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Jego uczestnicy zaapelowali o położenie kresu izraelskiej "...
28.09.2010
Homeopatia wzbudza emocje. Dyskusja o tej dwustuletniej metodzie leczenia, której mechanizm działania wciąż nie jest rozpoznany, odbywa się także w środowiskach kościelnych.
28.09.2010
Na naszych oczach powstaje schizmatycki ruch parareligijny o licznych cechach sekty, z celami wykraczającymi poza aspiracje religijne. Czyżby powtórka z Lefebvre’a - tym razem po polsku?
21.09.2010
W centrum Warszawy 19 września odbył się Marsz dla Jezusa Króla Polski.
12.08.2010
Dziewięciu dni potrzebowali biskupi, by uzgodnić wspólny głos w sprawie gorszącej sytuacji spod Pałacu Prezydenckiego. Ich stanowisko oznacza oficjalne wycofanie jakiejkolwiek kościelnej...
06.07.2010
Nominacja abp. Celestino Migliore na nuncjusza w Polsce kończy czas wyjątkowości stosunków naszego kraju z Watykanem, związanej z wyborem Jana Pawła II na papieża.
30.06.2010
Nominacja abp Celestino Migliore na nuncjusza w Polsce ma dwa ważne aspekty. Po pierwsze definitywnie kończy ona czas pewnej wyjątkowości stosunków Polski ze Stolicą Apostolską, związanej z...
29.06.2010
Grzech pierworodny nie jest skutkiem wolnej decyzji człowieka wspomaganej podszeptem tajemniczej przebiegłej istoty. Jest rezultatem ślepego ewolucyjnego rozwoju naszego gatunku. Czy taki...
15.06.2010
"Nosił okulary, a na ramionach rodzaj długiej czarnej peleryny. Dla mnie był osobą lekko zagadkową, trochę zamkniętą i tajemniczą, ważącą słowa" - wspominają jubilata...

Strony