Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

21.09.2010
W centrum Warszawy 19 września odbył się Marsz dla Jezusa Króla Polski.
12.08.2010
Dziewięciu dni potrzebowali biskupi, by uzgodnić wspólny głos w sprawie gorszącej sytuacji spod Pałacu Prezydenckiego. Ich stanowisko oznacza oficjalne wycofanie jakiejkolwiek kościelnej...
06.07.2010
Nominacja abp. Celestino Migliore na nuncjusza w Polsce kończy czas wyjątkowości stosunków naszego kraju z Watykanem, związanej z wyborem Jana Pawła II na papieża.
30.06.2010
Nominacja abp Celestino Migliore na nuncjusza w Polsce ma dwa ważne aspekty. Po pierwsze definitywnie kończy ona czas pewnej wyjątkowości stosunków Polski ze Stolicą Apostolską, związanej z...
29.06.2010
Grzech pierworodny nie jest skutkiem wolnej decyzji człowieka wspomaganej podszeptem tajemniczej przebiegłej istoty. Jest rezultatem ślepego ewolucyjnego rozwoju naszego gatunku. Czy taki...
15.06.2010
"Nosił okulary, a na ramionach rodzaj długiej czarnej peleryny. Dla mnie był osobą lekko zagadkową, trochę zamkniętą i tajemniczą, ważącą słowa" - wspominają jubilata...
25.05.2010
Ekskomunika jest tzw. karą poprawczą, mającą skłonić sprawcę do uznania moralnego zła dokonanego czynu i naprawienia zgorszenia. Nie jest wykluczeniem z Kościoła; ekskomunikowany ma wobec...
19.04.2010
Ks. Michał Heller
30.03.2010
Po pięciu latach od śmierci wciąż mówimy o nim jako o "naszym Papieżu". Czy to znaczy, że obecny papież nie jest "nasz"? Byłby to absurd. Czy jednak możemy mieć naraz...
16.03.2010
Spotkanie w Gnieźnie ujawniło siłę i słabość polskiego Kościoła: duży potencjał i bogactwo różnorodności ludzi wierzących, ale także rozmaite lęki i zahamowania, które przeszkadzają w...

Strony