Reklama

Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z Wojciechem Bonowiczem wywiadami-rzekami „Schody do nieba” i „Od początku do końca” wypromował pisarstwo benedyktyna o. Leona Knabita, zaś współpracując z Janem Strzałką i wydając rozmowy „Boskie oko” oraz „Autobiografię” – pisarstwo dominikanina o. Joachima Badeniego. Współautor siedmiu książek. Interesuje się religią, etyką – zwłaszcza katolicką etyką seksualną oraz problemami na styku wiary i nauki. Prowadzi bloga „Kościół – seks – moralność”. W redakcji „Tygodnika” od 1993 r.

Artykuły

30.06.2009
Pastwiska to niewielka wieś na drodze w kierunku Puław, położona 5 km przed Rudawką Rymanowską. Kiedyś - folwark należący do Odrzechowej z dworem Russockich. Dzisiaj po dworskich...
30.06.2009
W Rymanowie, jadąc samochodem w stronę Sanoka trasą nr 98, po 4 km skręcamy w prawo na Sieniawę. Po 2 km, dojeżdżając w Sieniawie do skrzyżowania, skręcamy w lewo w drogę nr 889 na Bukowsko...
23.06.2009
U podnóża północnych stoków pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim, 14 kilometrów od Rymanowa, w pobliżu Rudawki Rymanowskiej, Wisłok tworzy przepiękny przełom. Karol Wojtyła był tu pierwszy raz...
23.06.2009
W epilogu "Beskidzkich rekolekcji" Wanda Półtawska opisuje historię powstania ostatniego poetyckiego utworu Jana Pawła II: "Tryptyku Rzymskiego". Jeszcze na biwakach w...
23.06.2009
Maj 1981. Kończę pierwszą klasę jedynego wówczas w Krośnie liceum. Jedziemy na szkolny biwak w nic niemówiące mi miejsce: Rudawka Rymanowska. Jest przedpołudnie, słońce mocno przygrzewa. Po...
09.06.2009
Papież uprościł procedury przenoszenia kapłanów do stanu świeckiego i udzielania dyspensy od obowiązku zachowania celibatu. Poinformował o tym w liście do biskupów prefekt watykańskiej...
29.05.2009
Potrzebujemy przemyśleć izrozumieć wiele spraw na nowo: naturę grzechu pierworodnego, rolę seksualności, istotę odkupienia... Uciekając przed tym zadaniem, Kościół będzie jedynie tracił.
12.05.2009
Konferencja Episkopatu wkrótce będzie mieć nowy statut i zmieni swoje struktury. Zmiany wzmocnią pozycję biskupów diecezjalnych, którzy dotąd mogli być przegłosowywani przez znacznie...
22.04.2009
Przed Soborem dominowało w Kościele naiwne podejście utożsamiające czystość z niewiedzą na temat seksualności. Przykładem jest choćby apel Piusa XII skierowany w 1951 r. do położnych, aby...
21.04.2009
Siostra Chyrowicz uważa, że paranie się etyką to niewdzięczna profesja. Ale lubi wyzwania.

Strony