Reklama

Artykuły

19.11.2012
Miejscowa ludność widzi pierwsze efekty wprowadzenia małego ruchu granicznego: coraz więcej koszyków pełnych polskich parówek w przygranicznych Biedronkach i rachunki wynoszące powyżej 500...