Reklama

Artykuły

22.05.2006
Czy w kraju pełnych kościołów możemy mieć powody do dobrego samopoczucia? W jakim stopniu wychodzimy w wierze poza obrzędowość? Czy w kierowaniu się jej prawdami jesteśmy selektywni?.
22.05.2006
Skąd się biorą księża? Czym się kierują idąc do seminarium? Czy boom powołaniowy z lat 80. okazał się zjawiskiem trwałym?.
22.05.2006
Jaka jest religijność współczesnej młodzieży? Pytanie ważne, ale czy przypadkiem nie przyćmiły go rozważania, czy istnieje "Pokolenie JPII?.
08.05.2006
Solidarność z pracownikami. Poczucie wspólnoty z wykluczonymi. Szerzenie oświaty. Obrona praw mniejszości i związany z tym zakaz dyskryminacji. Dążenie do równouprawnienia kobiet. Ochrona...
24.04.2006
Najpoważniejszym z niekrótkiej listy polskich zaniedbań ekologicznych wydaje się przekonanie, że tak jak jest, być musi. Gospodarka odpadami szwankuje, nakłady na ochronę przyrody są...
24.04.2006
Niepokojąc się o samodzielność urzędów, które w państwie demokratycznym powinny status niezależności utrzymać, w pierwszym rzędzie myślimy o Trybunale Konstytucyjnym, Rzeczniku Praw...
10.04.2006
Przeciętna płaca w Polsce, jak wylicza GUS, wynosi ok. 2400 zł brutto (bez obciążeń - 1600 zł), jednak prawie 65 proc. zatrudnionych otrzymuje pensję mniejszą niż ta stawka. Lekarze, tak...
27.03.2006
Awantury, jakie toczono przy okazji wyboru Rzecznika Praw Dziecka, odsuńmy na bok - tylko bulwersują stopniem upolitycznienia. Szkoda, że wybór dziecięcego ombudsmana nie rozpoczął...
20.03.2006
Zaledwie trzy z czterdziestu sześciu ksiąg Starego Testamentu noszą imiona kobiet: Rut, Judyty i Estery. Wnikliwość Elżbiety Adamiak zaowocowała jednak dziewięćdziesięcioma czterema...
13.03.2006
Pomysłodawcy "becikowego i wydłużenia urlopów macierzyńskich zamykają usta krytyków takich rozwiązań stwierdzeniem, że nie mają nic do zaproponowania w kwestii "dramatycznej...

Strony