Reklama

Artykuły

26.07.2011
Prędzej lub później Unia zapewne przezwycięży kryzys w strefie euro. Tylko jaka będzie to już Unia? Jakie będą skutki kryzysu dla jej politycznej przyszłości? Zapytaliśmy o to polskich...
16.11.2010
Aleksander Smolar: W polityce, jak na giełdzie, są dwie strategie - stawianie na bessę bądź na hossę. Kaczyński stawia zawsze na bessę, czeka na kryzys, by z niego skorzystać. A że...
25.05.2010
Aleksander Smolar: Po 10 kwietnia Polacy zrozumieli, że prezydent to ktoś znacznie więcej, niż wynika z konstytucji. Jest symbolem wspólnoty i może być Ojcem Narodu, największym świeckim...
03.03.2009
Polityka powraca w pełnym jej wymiarze. Rządzący muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność, do której nie przywykli i do której - być może - nie dorośli.
13.05.2008
Marek A. Cichocki: Mówimy, że Polska za dużo ostatnio wetowała. Ale statystyki pokazują, że krajami, które najczęściej posługują się wetem, są Francja, Niemcy i Belgia. Aleksander Smolar:...
25.12.2005
Zbliżają się święta, a jeszcze przed nimi zaprzysiężenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podwójna więc okazja, by złożyć życzenia. Nie prywatne i nie tylko dla głowy państwa. Są to również...
25.01.2004
W namyśle nad dzisiejszą demokracją liberalną znaczenie mają kwestie reprezentacji, zasady podziału i równoważenia władz, mechanizmy skutecznej kontroli nad instytucjami i ludźmi...
28.09.2003
Polska znajduje się w sytuacji krytycznej. Wzmaga się poczucie kryzysu państwa i kryzysu polityki. Wyrazem tego jest systematycznie narastający negatywny stosunek do przemian ustrojowych po...
07.08.2003
Z Aleksandrem Smolarem, politologiem, rozmawia Cezary Lewanowicz.

Strony