Reklama

Ładowanie...

Artykuły

25.08.2009
Salomon spoczął z przodkami swymi i pozostawił po sobie potomka - najgłupszego z ludu i pozbawionego rozumu Roboama. Syr 47, 23.
18.08.2009
[Eliasz] usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: "Wielki już czas, o Panie. Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od mych przodków". 1 Krl 19, 4.
11.08.2009
Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Łk 15, 1n
04.08.2009
Faryzeusze mówili: On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Mt 12, 24
28.07.2009
Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki! Łk 12, 24
21.07.2009
Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną... Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Łk 12, 27
14.07.2009
Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Łk 11, 27
07.07.2009
Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion... Mt 13, 31
30.06.2009
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Łk 15, 30
16.06.2009
Na widok miasta zapłakał i rzekł: "O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami... Nie zostawią w tobie kamienia na...

Strony