Reklama

Artykuły

19.01.2010
[Ojciec] wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie"... Łk 15,...
12.01.2010
Jezus (...) spojrzał w górę i rzekł: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu". (...) A wszyscy, widząc to, szemrali: "Do grzesznika poszedł w...
05.01.2010
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. Łk 3, 21 n
28.12.2009
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Mesjasz. Mt 2, 3n
15.12.2009
(...) pasterze mówili między sobą: "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło (...)". Udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Łk 2...
08.12.2009
"Nie bój się, Syjonie!" Niech nie słabną Twe ręce! Pan, twój Bóg, jest pośród Ciebie... uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. So 3, 16n
01.12.2009
"Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?". Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską". J 1, 22n.
24.11.2009
Kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: "Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu". Dz 24...
17.11.2009
Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata". J 18, 36
09.11.2009
Moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. 1 Kor 2, 4

Strony