Reklama

Ładowanie...

Artykuły

29.05.2005
Istnieją środowiska, które nie lubią terminu wartość. Czesław Miłosz wspominał, że gdy w 1968 r. podczas publicznych dyskusji w Berkeley użyło się terminu value (wartość), z góry należało...
15.05.2005
Kierując pierwsze słowa do wcześniej prześladowcy Kościoła, Ananiasz nazywa go bratem. Zaraz po nich odwołuje się do Jezusa, który posyła, i do Ducha Świętego, którego moc towarzyszy...
17.04.2005
Spokojny świat nazaretańskiego zacisza tak ostro kontrastuje z tamtą jerozolimską sceną pełną niepokoju i nerwów. Teoretycznie biorąc można było ją przewidywać, choćby tylko na podstawie...
03.04.2005
Oddalić choćby na kilka tygodni kielich męki to znaczy zatrzymać czas i móc przeżyć raz jeszcze to, co było najpiękniejsze w ziemskiej misji. Stworzyć umęczonym uczniom ponowną szansę...
27.03.2005
Dla rozwiania wątpliwości towarzyszących zmartwychwstaniu Jezusa było szczególnie ważne, by Apostołowie zaprezentowali się jako zintegrowana, jednomyślna grupa żyjąca tajemnicą Paschy....
20.03.2005
Rzymski setnik widział już tyle wcześniejszych egzekucji, że i tę kolejną mógł potraktować rutynowo, bez zwracania uwagi na wewnętrzne spory religijne między Żydami. Tymczasem poganin z...
27.02.2005
Jonasz nie widział siebie w roli apostoła Niniwy; ostatecznie nie każdy czuje się dobrze jako apostoł. Lęk skłonił go do desperackiej ucieczki. Dopiero doświadczenie burzy pozwoliło mu...
13.02.2005
Cytat z Mojżesza okazuje się niezbyt dokładny. Księga Powtórzonego Prawa (22, 22) w przypadku cudzołóstwa nakazywała bowiem karać śmiercią zarówno zamężną kobietę, jak i mężczyznę,...
30.01.2005
Starosta weselny jest jedyną osobą, która nie potrafi dzielić radości pierwszego cudu Jezusa. Siedząc wśród radosnych biesiadników zamartwia się konwenansami dotyczącymi kolejności...
30.01.2005
Trudno znaleźć człowieka o bogatszym i piękniejszym życiorysie - napisał w księdze pamiątkowej ofiarowanej Władysławowi Bartoszewskiemu w 80. rocznicę urodzin. Nie podejmując licytacji w...

Strony