Reklama

Ładowanie...

Artykuły

20.12.2006
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, jak im to było powiedziane.Łk 2, 20.
04.12.2006
W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.(Mk 1, 10n).
20.11.2006
Gdy Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. J 6, 15.
14.11.2006
Pryncypialna moralistyka nie jest w stanie zastąpić dystynkcji, w których wyraża się niezbędna kultura logiczna. Molestowanie czy pedofilia pozostają złem moralnym bez względu na kontekst....
30.10.2006
Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.(Mk 4, 37n).
18.10.2006
Zaduma nad jubileuszami osób nam bliskich sprzyja porównywaniu zdarzeń niesionych przez wszechobejmujący nurt czasu. Nawet jeśli zadumie tej towarzyszy odrobina goryczy, wolę jej smak nad...
19.09.2006
Król posłał żołnierza i kazał mu przynieść głowę Jana Chrzciciela. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł jego głowę na misie, dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Mk 6,...
12.09.2006
Gorzkie słowa o obcej mowie barbarzyńców, której nieznane są subtelności trybu warunkowego, pojawiały się w strofach Herberta zarówno w czasach stalinowskich, jak i w stanie wojennym. Nawet...
28.08.2006
Król rzekł do dziewczęcia: ...Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.Mk 6,...
14.08.2006
"Naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: »prorokuj, kto Cię uderzył«. Łk 22, 63 n.

Strony