Reklama

Ładowanie...

Artykuły

24.06.2008
Eliasz poszedł stamtąd i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz....
17.06.2008
[Abraham] wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie… Oczekiwał miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Hbr 11, 8. 10
10.06.2008
Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię i wspomagam… Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Iz 41, 10, 14
03.06.2008
Oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi...
27.05.2008
Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych; (...) abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Iz 61, 1n
19.05.2008
Eliasz odpowiedział: Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. 1 Krl...
13.05.2008
Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Kol 3, 3n
06.05.2008
Ukazały się im też jakoby języki ognia, które się rozdzielały... Zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego języku. Dz 2, 3. 6.
29.04.2008
Rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". (...) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba. Mk 16, 15. 19
22.04.2008
Słowa te wydały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co...

Strony