Reklama

Ładowanie...

Artykuły

02.09.2008
Po długim czasie umarł król egipski. Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie ich dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swym przymierzu z...
26.08.2008
Serafiny stały ponad Nim, wołając jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Zastępów.Cała ziemia pełna jest Jego chwały." Iz 6, 2n
19.08.2008
[Jezus] podniósł się i rzekł do nich: "kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień". I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy...
12.08.2008
W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu,...
05.08.2008
[Symeon] był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego...
29.07.2008
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli (...) Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i...
22.07.2008
Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". Łk 11, 27
16.07.2008
Absalom sprawił sobie rydwan i konie, pięćdziesięciu zaś ludzi biegało przed nim. Rano zwykł zasiadać przy drodze wiodącej do bramy. (...) A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon,...
08.07.2008
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby...
01.07.2008
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Ps 23, 6

Strony