Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

15.05.2012
I. JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH 1 Kor 15, 1-8 Czy trzeba nam przypominać Nowinę, która jest dobra i zbawcza? I w której trwamy? Tak. Trzeba! Potrzebujemy przypominania spraw...
15.05.2012
Nadzieją chrześcijanina jest niebo. Jakże zdecydowanie dociera to do nas, gdy czytamy akta procesów i męczeństwa pierwszych chrześcijan...
07.05.2012
Po co? Spytajmy Jana Pawła II, który (jako biskup krakowski) nadał jej znaczenie ogólnopolskie, zaś przyjeżdżając (jako papież) do Polski na 900. rocznicę śmierci Stanisława, uruchomił w...
23.04.2012
Dwaj Ewangeliści – Jan i Łukasz – opisując objawienie się zmartwychwstałego Pana apostołom, zwracają uwagę na otwierający to spotkanie Jego gest: pokazanie uczniom przebitych dłoni.
17.04.2012
Takie polecenie usłyszały od Anioła kobiety, które przyszły do grobu Jezusa w poranek wielkanocny: „Idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak...
09.04.2012
„Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: »Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce«”. (Mk 14, 26-27)
03.04.2012
Już Wielki Tydzień. W Piątek będziemy czytać i słuchać Pasji w wersji św. Jana. Ostatnio przy jej lekturze uderzył mnie pewien szczegół. Niewielki – właściwie szczególik. Prawdziwy okruch.
26.03.2012
Dziś nie o słowach, lecz o znakach.
19.03.2012
Kiedy piszę te słowa, trwa jeszcze Zjazd Gnieźnieński. Gniezno urodziło się z charyzmatu, z osobowości i męczeństwa św. Wojciecha.
12.03.2012
Wracam ostatnio dość często do 15. rozdziału św. Łukasza – do przypowieści o miłosiernym Ojcu i dwóch marnotrawnych synach

Strony