Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

10.07.2012
Ewangelia ostatniej niedzieli o bezradności Jezusa: „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu...” (Mk 6, 1-6). „Tam” – czyli gdzie?
02.07.2012
Kolejny raz Benedykt XVI upomniał się o taki zwykły, ludzki wymiar wiary.
25.06.2012

Jan

To słowo – co przypomniała liturgia mszalna ostatniej niedzieli – przywróciło mowę staremu Zachariaszowi („rozwiązało mu język” – zob. Łk 1, 64).
21.06.2012
Ostatnia niedziela sprawiła, że Brat Albert nie był liturgicznie wspomniany (ranga niedzieli – jako najstarszego święta chrześcijańskiego – jest wyższa niż wspomnienie świętego). Jego...
18.06.2012
Zasadniczy podział ludzkości przebiega dziś nie tyle między ludźmi wierzącymi a niewierzącymi, co między tymi, którzy wyznają jakiekolwiek duchowe wartości, a tymi, którym są one obce.
18.06.2012
Ostatnia niedziela sprawiła, że Brat Albert nie był liturgicznie wspomniany (ranga niedzieli – jako najstarszego święta chrześcijańskiego – jest wyższa niż wspomnienie świętego). Jego...
11.06.2012
Przypomniała go Ewangelia w ostatnią sobotę: „Przyszła jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz” (Mk 12, 42).
05.06.2012
Biblia jest pełna rodzin: Adam i Ewa, Abraham i Sara, Izaak i Rebeka, Rut i Booz, Elżbieta i Zachariasz, Józef i Maryja...
28.05.2012
Jednym z plusów posługi biskupiej jest niewątpliwie konieczność ciągłego douczania się.
21.05.2012
Po ogłoszeniu mojej nominacji biskupiej poszedłem do Niego. Na długą rozmowę. Chciałem Go też poprosić o pierścień biskupi – „teraz przecież nosi kardynalski” – myślałem.

Strony