Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

21.06.2012
Ostatnia niedziela sprawiła, że Brat Albert nie był liturgicznie wspomniany (ranga niedzieli – jako najstarszego święta chrześcijańskiego – jest wyższa niż wspomnienie świętego). Jego...
18.06.2012
Zasadniczy podział ludzkości przebiega dziś nie tyle między ludźmi wierzącymi a niewierzącymi, co między tymi, którzy wyznają jakiekolwiek duchowe wartości, a tymi, którym są one obce.
18.06.2012
Ostatnia niedziela sprawiła, że Brat Albert nie był liturgicznie wspomniany (ranga niedzieli – jako najstarszego święta chrześcijańskiego – jest wyższa niż wspomnienie świętego). Jego...
11.06.2012
Przypomniała go Ewangelia w ostatnią sobotę: „Przyszła jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz” (Mk 12, 42).
05.06.2012
Biblia jest pełna rodzin: Adam i Ewa, Abraham i Sara, Izaak i Rebeka, Rut i Booz, Elżbieta i Zachariasz, Józef i Maryja...
28.05.2012
Jednym z plusów posługi biskupiej jest niewątpliwie konieczność ciągłego douczania się.
21.05.2012
Po ogłoszeniu mojej nominacji biskupiej poszedłem do Niego. Na długą rozmowę. Chciałem Go też poprosić o pierścień biskupi – „teraz przecież nosi kardynalski” – myślałem.
15.05.2012
I. JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH 1 Kor 15, 1-8 Czy trzeba nam przypominać Nowinę, która jest dobra i zbawcza? I w której trwamy? Tak. Trzeba! Potrzebujemy przypominania spraw...
15.05.2012
Nadzieją chrześcijanina jest niebo. Jakże zdecydowanie dociera to do nas, gdy czytamy akta procesów i męczeństwa pierwszych chrześcijan...
07.05.2012
Po co? Spytajmy Jana Pawła II, który (jako biskup krakowski) nadał jej znaczenie ogólnopolskie, zaś przyjeżdżając (jako papież) do Polski na 900. rocznicę śmierci Stanisława, uruchomił w...

Strony