Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

28.01.2019
Czytamy ostatnio w liturgii „List do Hebrajczyków”. To dobrze, że liturgia każe nam na nowo posłuchać tekstów, które znamy niemal na pamięć – uwalnia je w ten sposób ze skamieniałych już i...
21.01.2019
List do Hebrajczyków, który czytamy ostatnio jako pierwszą lekturę w codziennej Eucharystii, przyniósł nam ostatnio – wraz ze swoim komentarzem – fragmenty Psalmu 95.
14.01.2019
„Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?” (1 J 5, 4-5).
07.01.2019
Święta, święta, i po świętach… Wielu pyta: co po nich zostanie? Co zostało po poprzednich? Co zmieniły wszystkie te lata świętowania przyjścia Boga na świat?
24.12.2018
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest To, co się w Niej poczęło.
17.12.2018
Ostatnie dni Adwentu upływają pod znakiem św. Jana Chrzciciela, który „przygotowuje drogę Panu”.
10.12.2018
Piszę ten okruch z Betlejem. Z pielgrzymki ekumenicznej łódzkich Kościołów. Jest nas tu razem 307 osób: katolików, prawosławnych, luteran, kalwinów, baptystów; są jeszcze pojedyncze osoby z...
03.12.2018
Cały ostatni tydzień liturgia wzywała nas do słuchania eschatologicznej mowy Pana Jezusa w zapisie św. Łukasza (Łk 21, 6-36).
26.11.2018
Zbliża się Adwent. Stąd też niedzielna liturgia przyniosła nam fragment eschatologicznej mowy Jezusa, zapisanej w wersji św. Marka (zob. 13, 5-37).
20.11.2018
„Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!«, a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 5-9).

Strony