Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

11.03.2013
Kolejny „okruch”, może nawet „okruszek”: brakujące „w”. Chodzi o zapisane przez św. Łukasza zdanie Jezusa, tłumaczącego swym oponentom „mechanizm” wyrzucania złych duchów:
04.03.2013
W ubiegłą niedzielę słuchaliśmy podczas Liturgii Słowa m.in. Jezusowej przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym.
25.02.2013
Ja jestem Pan, który wywiodłem cię z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten kraj na własność” – mówi Bóg do Abrama, na chwilę przed zawarciem z nim przymierza (Rdz 15, 7).
25.02.2013
Urząd papieski w ciągu historii obrósł w tytuły. Każdy z nich wskazuje na jakąś charakterystyczną cechę, wszystkie opisują historię i znaczenie papieskiego prymatu.
18.02.2013
Jezus wyszedł i zobaczył człowieka, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: »Pójdź za Mną!«.
18.02.2013
Swoją rezygnacją papież Benedykt pokazał, że nie są aż tak ważne osobiste losy tego, kto pełni urząd Piotrowy, ważna jest historia zbawienia, która się nadal toczy.
11.02.2013
Wchodzimy w Wielki Post. Jego kresem – celem (!) – jest Wigilia Paschalna i (dokonujące się w jej trakcie) odnowienie naszych przyrzeczeń chrzcielnych – potwierdzenie pragnienia życia...
04.02.2013
Wróciłem niedawno do lektury kazań św. Antoniego z Padwy – jednego z najwybitniejszych kaznodziejów w historii.
28.01.2013
Powie ktoś, że za często się czepiam polskich przekładów Pisma Świętego – sam mam czasami takie wrażenie...
21.01.2013
Proszę mi pozwolić na jeszcze jedno wspomnienie z lektury czytań Okresu Bożego Narodzenia.

Strony