Reklama

Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski, autor rubryki „Okruchy Słowa”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii Kościoła. W latach 2007-11 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, biskup od 2011 r. Autor książek: „Inkwizycja” (1997), „Celibat” (2002), „Mandatum: to czyńcie na moją pamiątkę (J 13,1-20)” (2005), „Ecce homo” (2007), „Siedem słów Chrystusa” (2007). Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej.

Artykuły

09.04.2013
Wystrzeganie się łatwych sądów nad człowiekiem; przebaczenie bez pokusy odwetu; pokora w pojmowaniu swego udziału we „władzy” i w podejściu do owoców własnej pracy – taki był Krzysztof...
08.04.2013
Dobór czytań z ostatniej Niedzieli Miłosierdzia niewątpliwie zmuszał do myślenia. Samo słowo „miłosierdzie” nie pojawiło się w nich ani raz.
01.04.2013
Najpierw polski przekład w wersji Biblii Tysiąclecia: „To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został z Nim ukrzyżowany...” (Rz 6, 6).
25.03.2013
Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami zanim będę cierpiał” – słowa Jezusa upamiętnione przez św. Łukasza w jego Ewangelii (Łk 22, 15).
16.03.2013
„Majątek” – cztery razy pada to słowo w polskim przekładzie Jezusowej przypowieści o „synu marnotrawnym” (Łk 15, 11-32).
16.03.2013
Bp Grzegorz Ryś: Dzisiejsze czasy są podobne do Franciszkowych. Europa w wieku XII i XIII przeżywała boom gospodarczy. Rozwój w skali makro generował świat biedy i pogłębiał podziały...
11.03.2013
Kolejny „okruch”, może nawet „okruszek”: brakujące „w”. Chodzi o zapisane przez św. Łukasza zdanie Jezusa, tłumaczącego swym oponentom „mechanizm” wyrzucania złych duchów:
04.03.2013
W ubiegłą niedzielę słuchaliśmy podczas Liturgii Słowa m.in. Jezusowej przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym.
25.02.2013
Ja jestem Pan, który wywiodłem cię z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten kraj na własność” – mówi Bóg do Abrama, na chwilę przed zawarciem z nim przymierza (Rdz 15, 7).
25.02.2013
Urząd papieski w ciągu historii obrósł w tytuły. Każdy z nich wskazuje na jakąś charakterystyczną cechę, wszystkie opisują historię i znaczenie papieskiego prymatu.

Strony