Reklama

Ładowanie...

87 km na 87. urodziny! Idź, biegnij albo jedź – na urodziny Redaktora Seniora

87 km na 87. urodziny! Idź, biegnij albo jedź – na urodziny Redaktora Seniora

16.06.2021
Czyta się kilka minut
W ubiegłym roku sympatycy i czytelnicy „Tygodnika”, aby uczcić urodziny ks. Adama Bonieckiego, razem pokonali odległość większą niż obwód całego globu.
Weź biegaj! III Bieg "Tygodnika Powszechnego", Kraków, 25 maja 2019 roku / FOT. GRAŻYNA MAKARA
Z

Zapraszamy do rywalizacji po raz kolejny! Daj w prezencie Solenizantowi kilometry i kalorie. Wygraj zdrowie, dobre samopoczucie i prezenty od redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>

Rok temu, podczas pierwszej edycji naszego wydarzenia, w rywalizacji wzięło udział 378 osób (bieganie: 253 osoby, chodzenie: 125 osób), które w sumie pokonały  43 081 km i spaliły 4 mln kcal. Najlepszy zawodnik przebiegł w ciągu miesiąca 1070,21 km, najlepsza zawodniczka: 432,82 km. W chodzie najlepsze wyniki wyniosły 915 km (wśród mężczyzn) i 694,85 km (wśród kobiet).

Zapisy na stronie Datasport.pl


REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH ONLINE
87 km na 87. urodziny ks. Adama Bonieckiego

ORGANIZATOR:

„Tygodnik Powszechny” Sp. z o.o., ul. Dworska 1C LU 3-4, 30-314 Kraków

oraz

Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój

CZAS TRWANIA RYWALIZACJI:

01.07.2021 – 31.07.2021 r.

IDEA ZAWODÓW:

- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,

- popularyzacja zdrowego stylu życia,

- uczczenie 87. urodzin ks. Adama Bonieckiego, redaktora-seniora  „Tygodnika Powszechnego”

ZASADY RYWALIZACJI:

Rywalizacja online odbywać się będzie w trzech dyscyplinach sportowych: bieganie, chodzenie i jazda na rowerze.

Rywalizacja polega na pokonaniu w wybranej dyscyplinie jak największej liczby kilometrów w czasie trwania zawodów, tj. od godz. 0:00 w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 23:59 w dniu 31 lipca 2021 r.

By ukończyć zawody, należy w czasie trwania rywalizacji pokonać minimum 87 km.

Rejestracja do zawodów odbywa się poprzez portal datasport.pl (szczegóły techniczne opisane są w dalszej części regulaminu)

Do rywalizacji można dołączyć w każdej chwili w trakcie jej trwania, ale przy sporządzaniu rankingu treningi odbyte przed momentem rejestracji nie będą brane pod uwagę.

Każdy zapisany uczestnik bierze udział w rywalizacji indywidualnej. Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w rywalizacji drużynowej, pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji podczas rejestracji. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział zespoły minimum 4-osobowe (np. rodziny, grupy koleżeńskie itp.).

Uczestnicy biorą udział w rywalizacji na własną odpowiedzialność. Każdy z uczestników przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i niesie ryzyko urazu, kontuzji, utraty zdrowia, a nawet śmierci. Rejestracja do rywalizacji jest równoznaczna z akceptacją regulaminu, a także złożeniem oświadczenia, że stan zdrowia osoby rejestrującej się pozwala na udział w zawodach w wybranej konkurencji.

Za udział w rywalizacji osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

Uczestników obowiązują zasady fair play. Złamanie regulaminu, w tym podawanie danych nieodpowiadających prawdzie, będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników.

Udział w rywalizacji jest bezpłatny.

WARUNKI TECHNICZNE RYWALIZACJI:

Aby wziąć udział w rywalizacji, należy założyć bezpłatne konto na portalu datasport.pl a następnie w zakładce „Twoje zawody” znaleźć odpowiednie zawody i zarejestrować swój udział.

Udział w zawodach odbywa się wyłącznie przy pomocy rejestracji śladu GPS, który jest cyfrowym zapisem pokonanej trasy.

Po każdym odbytym treningu należy, logując się tym samym mailem i hasłem, jakie podaliśmy przy zapisach do zawodów, przesłać ślad GPS pokonanej trasy na swoje konto w portalu Datasport.

Rejestracja śladu GPS uczestnictwa w zawodach możliwa jest na kilka sposobów:

Aplikacją mobilną Rejestrator GPS do pobrania z Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator lub na Iphona (IOS) ze sklapu AppStore: https://apps.apple.com/pl/app/datasport-rejestrator-gps/id1516174001?mt=8

Zegarkiem sportowym GARMIN, POLAR lub SUUNTO. Zegarek podłączamy do systemu wyników linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/treningi/apiconnect.php

Logując się jak do zapisów, a następnie wskazując rodzaj podłączonego urządzenia (Garmin, Polar lub Suunto) i wyrażając zgodę na przesyłanie aktywności.

Dowolnym innym zegarkiem sportowym lub dowolną inną aplikacją rejestrującą ślad GPS. Po zakończeniu aktywności należy pobrać z wybranej przez siebie aplikacji lub zegarka ślad GPS, zapisany w formie pliku TCX lub GPX, i wczytać go do zawodów na portalu Datasport (przyciskiem dodaj swój wynik).

Minimalny dystans pokonany jednorazowo, jaki będzie zaliczany do rankingu, wynosi 1000 m. Wszelkie postoje w czasie rejestracji śladu nie będą uwzględniane w czasie.

Nierzetelne i uszkodzone ślady będą automatycznie usuwane.

NAGRODY W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:

Przewidziano nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z dyscyplin oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo przewidziano nagrodę dla zawodniczki i zawodnika, którzy w dniu 25 lipca (dzień urodzin Solenizanta) o godz. 23.59 zajmą dokładnie środkowe miejsce w rankingu każdej z dyscyplin.

Nagrodę pocieszenia otrzymają zawodniczka i zawodnik, którzy w chwili zakończenia rywalizacji, tj. o godz. 23.59 w dniu 31 lipca 2021 r., będą ostatni na liście wśród zawodników, którzy pokonali dystans 87 km w każdej dyscyplinie.

NAGRODY W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:

Przewidziano nagrody dla drużyny, która dokładnie w dniu urodzin ks. Adama Bonieckiego, tj. 25 lipca, pokona wspólnie (tzn. w tym samym miejscu i o tej samej porze dnia, co potwierdzą ślady GPS) i w najkrótszym czasie (zsumowane zostaną wyniki członków drużyny) dystans 87 km w swojej dyscyplinie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizatorzy informują, że udostępnione im dane osobowe uczestników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celach:

- przeprowadzenia imprezy (rejestracji uczestnika, przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej),

- prezentacji list startowych (imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub),

- wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców poprzez ogłoszenie publicznie ich imion, nazwisk i miejsc pochodzenia,

- przyznania i wydania nagród,

- informacyjnym,  statystycznym  i archiwalnym,

- marketingowym i promocyjnym (jedynie do promocji imprezy i informowania o jej przebiegu – dotyczy także zdjęć nadesłanych przez uczestników).

Administratorem danych osobowych osób, o których mowa, są „Tygodnik Powszechny” Sp. z o.o., ul. Dworska 1C LU 3-4, 30-314 Kraków oraz Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2, jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Uczestnik ma prawo żądać sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO i przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie lub mailowo na adres organizatora. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w związku z czym wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem się z rywalizacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organizatorzy nie przekazują danych osobowych uczestników osobom i podmiotom zewnętrznym.

Pozyskane dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za prawidłowy przebieg rywalizacji i weryfikację wyników odpowiada firma Datasport.

Nad ogłoszeniem wyników końcowych i sporządzeniem listy zwycięzców czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli redakcji „Tygodnika Powszechnego” i portalu Datasport.

Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez rejestrację w wybranej konkurencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Regulamin, dodatkowe informacje oraz lista zwycięzców dostępne będą na stronie internetowej powszech.net/87

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Napisz do nas

Chcesz podzielić się przemyśleniami, do których zainspirował Cię artykuł, zainteresować nas ważną sprawą lub opowiedzieć swoją historię? Napisz do redakcji na adres redakcja@tygodnikpowszechny.pl . Wiele listów publikujemy na łamach papierowego wydania oraz w serwisie internetowym, a dzięki niejednemu sygnałowi od Czytelników powstały ważne tematy dziennikarskie.

Obserwuj nasze profile społecznościowe i angażuj się w dyskusje: na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube. Zapraszamy!

Newsletter

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]